Rekstrarreikningur

Rekstrarreikningur 1. nóvember 2019 til 31. október 2020
Skýringar 1.11.2019- 1.11.2018-
31.10.2020 31.10.2019
Rekstrartekjur:
Félagsgjöld 2 131.608.744 118.023.223
Vallartekjur 3    47.219.131   43.008.512
Styrkir og fjáraflanir 4   18.535.575   19.115.367
Aðrar tekjur 5   14.585.752   12.171.243
211.949.202 192.318.345
Rekstrargjöld:
Vörunotkun 6     5.767.594     5.628.655
Laun og launatengd gjöld 7 101.301.522   96.839.202
Íþróttastarf 8   16.458.803   15.465.657
Rekstur Urriðavallar 9   41.705.693   39.045.707
Rekstur golfskála og bygginga 10   12.355.563     9.675.939
Rekstur véla og tækja 11   15.258.050   13.129.041
Skrifstofu og stjórnunarkostnaður 12      7.152.867     8.296.145
 200.000.092  188.080.346
Rekstrarhagnaður f. afskr. og fjármagnsliði   11.949.110      4.237.999
Afskriftir fastafjármuna     1.458.052      1.507.246
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)
Vaxtatekjur og verðbætur       264.873       918.976
Vaxtagjöld og verðbætur   (1.119.456)   (1.164.768)
     (854.583)     (245.792)
Hagnaður tímabilsins   9.636.475     2.484.961