Fjárhagsáætlun 2021

Áætlun 2021
Áætlun Reikningur
Rekstrartekjur: 2021 2020
Félagsgjöld 136.246.300 131.608.744
Vallartekjur 47.767.000 47.219.131
Styrkir og fjáraflanir 18.700.000 18.535.575
Aðrar tekjur 13.800.000 14.585.752
216.513.300 211.949.202
Rekstrargjöld:
Vörunotkun 5.500.000 5.767.594
Laun og launatengd gjöld 109.697.033 101.301.522
Íþróttastarf 18.377.200 16.458.803
Rekstur Urriðavallar 43.100.000 41.705.693
Rekstur golfskála og bygginga 13.105.000 12.355.563
Rekstur véla og tækja 17.850.000 15.258.050
Skrifstofu og stjórnunarkostnaður 7.125.000 7.152.867
214.754.233 200.000.092
Rekstrarhagnaður fyrir fjármagnsliði 1.759.067 11.949.110
Afskriftir  og fjármagnsliðir 2.250.000 2.312.635
Hagnaður (Tap) ársins (490.933) 9.636.475